Všichni společně

Česká republika je otevřená země. Vítá na svém území všechny cizince, kteří mají zájem v ní žít, pracovat a podnikat v souladu s jejími zákony. Tyto zákony platí pro všechny stejně a je nutné je dodržovat. „Neznalost zákona neomlouvá“, to je klíčové pravidlo českého právního řádu.

Neorientujete se v našich zákonech? My Vám v tom pomůžeme – bezplatně a rádi, prostřednictvím šestiměsíčního vzdělávání.

„Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-Libuš na trh práce“ je mezinárodní integrační projekt určený pro cizince ze třetích zemí s vízem k pobytu nad 90 dní, dlouhodobým nebo trvalým pobytem. Během vzdělávacího kurzu v délce trvání 6 měsíců -6 výukových hodin měsíčně- Vás zkušení lektoři s dlouholetou přednáškovou praxí a odbornou znalostí provedou základní legislativou v oblasti služeb, potravinářského i nepotravinářského obchodu, hostinských a ubytovacích služeb a stavebnictví. Čtyři měsíce probíhají odborné přednášky, pátý měsíc je určen pro konzultace, během kterých se lektorů můžete ptát na podrobnosti týkající se Vašeho zaměstnání či podnikání, a šestý měsíc je kurz zakončen mezinárodním workshopem za účasti odborníků z Francie a Itálie. Každý kurz začíná úvodní přednáškou vedenou externím lektorem Ministerstva vnitra ČR, která účastníky seznámí s pobytovým režimem cizinců na území České republiky, její Ústavou a státním uspořádáním.

Vaše účast na vzdělávání nevyžaduje znalost českého jazyka, přednášky jsou tlumočeny a všechny studijní materiály překládány do Vašeho jazyka.

Úspěšní absolventi obdrží osvědčení. Je možné získat osvědčení i o povinném školení z oblasti  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Účastníci, kteří jsou zaměstnáni nebo podnikají v potravinářském podniku (prodejna, velkoobchod, gastronomické služby), mají možnost získat osvědčení o povinném hygienickém minimu.

Projekt „Všichni společně na trhu práce" je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

Věříme, že lepší znalost českých zákonů Vám pomůže i k většímu poznání České republiky - země, kterou jste si sami vybrali jako místo pro život a práci.

 

Aktuality

20.06.2013 Zpráva z návštěvy zahraničních partnerů na závěrečném workshopu projektu

Zápis z návštěvy naleznete zde.

 

20.06.2013 KONČÍ 5. BĚH PROJEKTU

Odborným mezinárodním workshopem, na kterém byly slavnostně předány certifikáty úspěšným účastníkům z vietnamské, čínské, mongolské a rusky mluvící komunity, byl dnes ukončen poslední tj.5.běh mezinárodního integračního projektu MČ Praha-Libuš „Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-Libuš na trh práce“. Tisková zpráva ke stažení zde.

 

05.04.2013 Zahraniční pracovní cesta do Francie

Zápis z cesty naleznete zde.